This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Những câu danh ngôn thành công hay nhất – Phần 03

danh ngon thanh cong (1) Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng và yên lặng. Chỉ qua trải nghiệm thử thách và gian khổ mà tâm hồn trở nên mạnh mẽ hơn, hoài bão hình thành và thành công đạt được. Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can more »

Những câu danh ngôn thành công hay nhất – Phần 02

Business Man Outdoors Standing on a Bar Graph with Arms Raised Để thành công, bạn phải sẵn lòng thất bại. To be successful, you’ve got to be willing to fail. Frank Tyger ~*~ Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng. Success is not final, failure is not fatal: it is the more »

Những câu danh ngôn thành công hay nhất – Phần 01

danh ngon thanh cong (9) Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích. Strive not to be a success, but rather to be of value. Albert Einstein ~*~ Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin. To succeed in life, you need two things: ignorance more »

Cá Biệt – Xuất Chúng – Thành Đạt – Thành Công – Khởi Nghiệp – Làm Giàu